درباره ما

کمی از ما بیشتر بدانید

بخشی از کارهای ما


تیم پی اف سی با ارایه پنلهای پیامک از سال 1389 در عرصه خدمات پیام کوتاه وارد گردید. و از سال 1392 با برند ایران تلکامدر سورس جدید خدمات خود را گسترش داده تا درسال 1399 فعالیت خود را در سورس جدید و برند ارسالل فعالیت خود را مجدانه ادامه داده و تا کنون در مجموع بیش از 3000 کاربر تحت پوشش دارد

این مجموعه با کمک نمایندگان زیر مجموعه خود توانسته است که در این زمینه موفقیت کسب کند و در این مسیر ما و نمایندگان در کنار هم بوده تا این مسیر را طی نماییم.

تلاش ما همواره این بوده که با ارایه پیشنهادات و امکانات جدید و بروز روز به روز ارتقا پیدا کرده و همواره نمایندگان با پیشنهادات جدید و کاربران با امکانات بروز بهره مند گردند.

همواره تمرکز ما بر حوزه پیامک بوده وبجای گسترش فعالیت ها کیفیت را ارتقا دادیم تا به بهترین امکانات برسیم و پس از آن تمام همراهان خود را درصورت تمایل خودشان به سورس بهتر انتقال داده ایم

حال که در این زمینه به تعالی رسیده ایم سیستم را ارتقا میدهیم و تمرکز پشتیبانی خواهیم داشت

با توجه به تجربه ما در زمینه پیامک بر آن شدیم کمبودهای پنل های موجود را سورس جدیدی رفع نماییم و ارسالل را راه اندازی کنیم


  • ماژولار بودن سورس
  • وب سرویس قوی و کامل
  • مجزا بودن نمایندگی ها
  • توانایی ثبت نام یک نام کاربری در هر نمایندگی
  • امکان ثبت نام با یک شماره موبایل در هرنمایندگی
  • مورد توجه قراردادن نکات ریز و مورد تقاضای نمایندگان

امکانات دیگر را ببینید

10سال

سال فعالیت


3

تعداد سورس که فعال داریم


10

تعداد سورس تجربه شده


2

سورس مناسب 
به ما بپیوندید

خبرنامه


    ورود به پنل