پنل نمایندگی

لیست امکانات پنل های نمایندگی پیامک :

ابتدا توضیحات پنل های کاربری را مطالعه فرمایید

تعرفه های پنل های نمایندگی :    

نام محصول

نمایندگی 1

نمایندگی 2

قیمت

1.500.000

2.000.000ریال

اعتبار هدیه

2000

ارائه نمایندگی مشابه

 با هزینه

با هزینه

تعرفه پیامک 2000

105

100.1

تعرفه پیامک 1000

117

111

تعرفه پیامک 50001-50009

106

101

تعرفه پیامک 50004

117

111

تعرفه پیامک 3000

127

122

تعرفه پیامک BTS

101

96

تعرفه پیامک 021

115

110

تعرفه پیامک 50002

111

107

تعرفه پیام صوتی

16

15

شماره هدیه

یک خط 2000

+

خط 2000 برای هر ثبت نام آنلاین

خط اپراتور 2000

+

3خط برای هر ثبت نام آنلاین

درهزینه پنلها مالیات محاسبه شده است ولی در تعرفه ارسال مالیات برارزش افزوده محاسبه نشده است و در هنگام شارژ محاسبه و اخذ خواهد شد

مبلغ ده ریال به هرپیامک براساس مصوبه مجلس اضافه شده استبرای سفارش پنل نمایندگی اینجا کلیک کنید