آژانس مسافرتی دارید

مشتریان می توانند با ارسال یک عدد عضو کلوپ پیامکی آژانس شما شوند.

با ارسال پیامک به کلوپ مشتریان، تورهای لحظه آخر خود را پر کنید.

به صورت اتوماتیک تولد مشتریانتان را به آنها تبریک گفته و در روز تولدشان به آنها و دوستانشان تخفیف دهید.

مشتریان می توانند با ارسال یک عدد از تمام تورهای هفته جاری شما آگاه شوند.

از طریق ارسال پیامک تشکر، بابت مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی به مشتریان خود احترام بگذارید.

یک دفترچه تلفن طبقه بندی شده از مشتریان خود براساس علاقمندی آنها به تورهای مختلف ایجاد کنید.

مشتریان می توانند با ارسال یک عدد از تورهای ویژه و با تخفیف شما آگاه شوند.

با ارسال پیامک به نام، جهت تبریک اعیاد و مناسبت ها، مشتریان به یاد شما خواهند افتاد.

میتوانید خودتان با ارسال انبوه پیامک در محدوده دلخواه خود تبلیغ کنید و جذب مشتری نمایید.

و ترکیبی از خلاقیت های شما و امکانات ما برای افزایش رضایت مشتریان آژانس شما